:درباره ما

شرکت اینترنتی جزوه یاب با مدیریت امین نعیمی و همکاری تعداد زیادی از دوستان با هدف کاهش مصرف کاغذ و کم مصرف شدن آب در این بحران فعلی کشور عزیزمان ،اقدام به انتشار کتاب و جزوات مختلف کرده ، تا به صورت اینترنتی خوانده شود و کاغذی مصرف نشود . باشد که سهم کوچکی در جلوگیری از هدر رفت منابع کشورمان داشته باشیم.