396 بازدید

خلاصه کتاب

  • معنا و مفهوم نرم افزار و جزییات آن